Detailed Description

Files

file  cc2538_ioc.h
 CC2538 I/O Control driver.
 

Port control register addresses

#define IOC_PXX_SEL   ( (cc2538_reg_t*)0x400d4000 )
 
#define IOC_PXX_OVER   ( (cc2538_reg_t*)0x400d4080 )
 

Peripheral Signal Select Values (for IOC_Pxx_SEL registers)

enum  {
  UART0_TXD = 0, UART1_RTS = 1, UART1_TXD = 2, SSI0_TXD = 3,
  SSI0_CLKOUT = 4, SSI0_FSSOUT = 5, SSI0_STXSER_EN = 6, SSI1_TXD = 7,
  SSI1_CLKOUT = 8, SSI1_FSSOUT = 9, SSI1_STXSER_EN = 10, I2C_CMSSDA = 11,
  I2C_CMSSCL = 12, GPT0_ICP1 = 13, GPT0_ICP2 = 14, GPT1_ICP1 = 15,
  GPT1_ICP2 = 16, GPT2_ICP1 = 17, GPT2_ICP2 = 18, GPT3_ICP1 = 19,
  GPT3_ICP2 = 20
}
 

Values for IOC_PXX_OVER

#define IOC_OVERRIDE_OE   0x00000008
 Output Enable.
 
#define IOC_OVERRIDE_PUE   0x00000004
 Pull Up Enable.
 
#define IOC_OVERRIDE_PDE   0x00000002
 Pull Down Enable.
 
#define IOC_OVERRIDE_ANA   0x00000001
 Analog Enable.
 
#define IOC_OVERRIDE_DIS   0x00000000
 Override Disabled.
 

Enumeration Type Documentation

◆ anonymous enum

anonymous enum
Enumerator
UART0_TXD 

UART0 TXD.

UART1_RTS 

UART1 RTS.

UART1_TXD 

UART1 TXD.

SSI0_TXD 

SSI0 TXD.

SSI0_CLKOUT 

SSI0 CLKOUT.

SSI0_FSSOUT 

SSI0 FSSOUT.

SSI0_STXSER_EN 

SSI0 STXSER EN.

SSI1_TXD 

SSI1 TXD.

SSI1_CLKOUT 

SSI1 CLKOUT.

SSI1_FSSOUT 

SSI1 FSSOUT.

SSI1_STXSER_EN 

SSI1 STXSER EN.

I2C_CMSSDA 

I2C CMSSDA.

I2C_CMSSCL 

I2C CMSSCL.

GPT0_ICP1 

GPT0 ICP1.

GPT0_ICP2 

GPT0 ICP2.

GPT1_ICP1 

GPT1 ICP1.

GPT1_ICP2 

GPT1 ICP2.

GPT2_ICP1 

GPT2 ICP1.

GPT2_ICP2 

GPT2 ICP2.

GPT3_ICP1 

GPT3 ICP1.

GPT3_ICP2 

GPT3 ICP2.

Definition at line 45 of file cc2538_ioc.h.